Pražský hrad


3 hodiny
Pražský hrad

Tato prohlídka vám představí celý komplex Pražského hradu, od hlavní brány na prvním nádvoří až po magickou Zlatou uličku.

Vašeho průvodce potkáte buď u Lvího dvora u Pražského hradu, v hotelu, či na jiném dohodnutém místě. 

Naše prohlídka Vám představí celý komplex Pražského hradu, navštívíte gotický interiér katedrály sv. Víta ze 14. stol., prohlédnete si kapli sv. Václava (perlu gotického architektury), uvidíte monumentální pomník sv. Jana Nepomuckého. Další zastávka pak bude ve Starém královském paláci z doby pozdní gotiky. Uvnitř paláce se nachází Vladislavský sál s nádhernou klenbou z roku 1502. Poté si můžete prohlédnout nejstarší místo Pražského hradu: románský interiér baziliky sv. Jiří z 10 stol., která patřila benediktinkám. Pěší procházku zakončíme ve Zlaté uličce, proslulé alchymisty a těmi, kteří se snažili vyrobit zlato umělou cestou.

Prohlídka končí u metra Malostranská.

1-2 osoby:
120 €
 
3-6 osob:
150 €
 
7-9 osob:
180 €

cena nezahrnuje výdaje na dopravu a vstupy (250 kč/os)