Židovské město


3 hodiny

Židovské město je jednou z nejnavštěvovanějších částí Prahy, bohužel však většina Čechů tuto čtvrť opomíjí. Seznamte se s historií pražských židů.

 

Navštívíte Státní židovské muzeum, které patří k nejbohatším na světě, prohlédnete si několik synagog a také starý židovský hřbitov, jeden z vůbec nejstarších v Evropě. Krátká zastávka je i u rodného domu světově proslulého spisovatele Franze Kafky.

Maiselova synagoga představuje dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. století. Ve Španělské synagoze se lze seznámit s obdobím od emancipace v 19. století po současnost. U vchodu na hřbitov je Pinkasova synagoga, v níž jsou na zdech vepsána jména téměř 80.000 českých a moravských židů zavražděných během druhé světové války. Expozice v Klausové synagoze, nazvaná „Židovské zvyky a tradice – Běh života“, vám přiblíží každodenní život židovské rodiny, nejdůležitější životní etapy každého jednotlivce od narození až do smrti. Výstava v Obřadní síni u východu ze hřbitova představuje činnost pohřebního bratrstva v Čechách a na Moravě.

Nabízí se možnost navštívit i Staronovou synagogu ze 13. století. Tato pěší prohlídka je vhodná především pro ty, kteří se více zajímají o dějiny, kulturu a zvyky židů.

1-2 osoby:
120 €
 
3-6 osob:
150 €
 
7-9 osoby:
180
 

cena nezahrnuje vstup (500 kč/os)